Đôi rắn hổ mang chúa ‘tán tỉnh’ trong bụi cây


Sau khi xem xét rắn cái, hổ mang chúa đực sẽ húc đầu vào mình “cô dâu”, thể hiện rằng nó sẵn sàng giao phối.
laodong